Park

 Dookoła pałacu rozciąga się rozległy krajobrazowy park, który pozostaje nadal w granicach pierwotnych, a jego narys ma kształt trójkąta. Park porastają duże grupy drzew, które w połączeniu tworzą szereg wnętrz kompozycyjnych, połączonych ze sobą ciągami widokowymi. Można znaleźć tu duże klomby składającej się z wysokich drzew, które otoczone są pasami z derenia białego. Drzewostan parku nie uległ dużym zmianom, dlatego bardzo łatwo możemy wyznaczyć granice starego drzewostanu. Podstawowe gatunki rosnące w parku to dąb szypułkowy, lipa szerokolistna, grab pospolity, jesion wyniosły i modrzew europejski.

Oprócz gatunków rodzimych możemy podziwiać tu gatunki egzotyczne: sosna wejmutka, robinia biała i kasztanowiec pospolity. Podstawowy drzewostan stanowią okazy, które mają około 150 lat. W parku przybyły jedynie drzewa, które same się posiały (samosiewny). Na terenie założenia przeważają jednak dęby szypułkowe, które pozostały po borze dębowym rosnącym tu przed laty. W parku znajdują się 43 drzewa w wieku od 100 do 400 lat, które uznane zostały za pomniki przyrody. Są to: dęby szypułkowe (18 szt.), klony pospolite (5 szt.), klony jawory (3 szt.), jesiony wyniosłe (8 szt.), graby pospolite (4 szt.), wiązy szypułkowe (2 szt.), lipa szerokolistna (1 szt.) i brzoza brodawkowata (1 szt.). Drzewa te są w bardzo złym stanie, wiele jest spróchniałych i podsuszonych. Na terenie parku podziwiać można wiele cennych gatunków bylin kwitnących wiosną: zawilca gajowego, knieć błotną i kosaćca żółtego.

Zaczerpnięto ze strony www.parki.org.pl

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Ważne! Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. » Rozumiem, zamknij komunikat